แทยัง BIGBANG เปิดใจถึงช่วงเวลาตอนที่เขาอยากเลิกทำเพลง + จีดราก้อน เล่าถึงการกลา...
Advertisement