เผยภาพรายละเอียดประติมากรรมในตึกแห่งใหม่ของ Big Hit ที่งดงามไม่แพ้ศิลปินของค่าย!
Advertisement
เพราะหรอกถึงหยอกเล่น ใครจะโดนหยอก หรือ ใครจะรู้ทัน ติดตามได้ในรายการหยอกหยอกคลิก!!!